O samotności


I znów jakoś tak wyszło, że będzie o ministrze Dowgielewiczu, który nawet nie jest od środowiska. Nie że się na niego uparłem, ale to on często bywa nośnikiem złych informacji, jeśli chodzi o politykę klimatyczną Polski w ostatnich miesiącach. Tym razem minister doniósł, że koalicja państw zmontowana przez Polskę, by zatrzymać unijny pakt klimatyczny, się rozsypała. Polska została sama. Znów. I zawetowała pakiet.

“Myśmy mieli koalicję, tylko na końcu doszło do tego, że nasi partnerzy uznali, iż to, co jest na stole jest dla nich do zaakceptowania. Dla nas nie było do zaakceptowania. Uważamy, że Unia popełnia samobója”- użalał się Dowielewicz. Czyli po raz kolejny cała Unia stanęła w obronie wynegocjowanych wcześniej rozwiązań, tylko Warszawa drze szaty.
Minister Korolec natomiast dodał, że trzeba dłużej dyskutować i nie można akceptować od razu wszystkich propozycji Komisji. Dziwne że 26 rządów nie potrzebowało więcej czasu… Dodatkowo stanowisko min. Korolca, że Unia powinna mieć plan redukcji jedynie do 2050 roku, można ocenić jedynie jako- używając grzecznych słów- krótkowzroczne
Przypomnę, że głównym elementem paktu było określenie poziomu redukcji emisji na poziomie 40% do 2030 roku, 60%- do 2040 i 80%- do 2050.

Unijna komisarz podkreśliła, że mimo negatywnego stanowiska polskiego rządu, prace nad redukcją emisji CO2 będą kontynuowane. Wskazała swoją polityczną legitymacje, powołując się na apel wszystkich państw UE podczas szczytu 1-2 marca wzywający KE do podjęcia wysiłku w celu przekierunkowania gospodarki na niskowęglowe tory. Zapowiedziała także, że zgodnie z wolą Rady Europejskiej w czerwcu powinna zostać przyjęta dyrektywa o efektywności energetycznej.

15 marca, mimo polskiego weta, harmonogram redukcji zaproponowany przez Komisję przyjął Parlament Europejski. Wszystko wskazuje na to, że polski upór odbije się rządowi Donalda Tuska jedynie czkawką. Unia i tak będzie zmieniać regulacje, by zrealizować postawione cele, czy tego Polska chce czy nie. Na cofnięcie się jest już za późno. Będąc klimatycznym malkontentem możemy co najwyżej przegapić szansę na rozwój zielonej gospodarki przy wsparciu unijnych funduszy. O fakcie nadszarpnięcia pozycji na arenie międzynarodowej nie wspominając…